Hudobné dielne 2018

22. decembra 2018

Aj tento rok sme okrem učenia a koncertovania organizovali zážitkové hudobné dielne pre deti vo veku 6-18 rokov. Oslovili sme viaceré základné a stredné školy v troch rôznych mestách na území Bratislavského kraja, priviezli náš nástrojový park a dali deťom možnosť pod vedením profesionálneho hudobného pedagóga tvoriť a improvizovať v pre nich známom prostredí. Vďaka tomuto rozhodnutiu sme na dielňach prišli do kontaktu nielen s deťmi a mládežou, pre ktoré bol projekt určený v prvom rade, ale aj s ich pedagógmi, vedením škôl a rodičmi.

Nadviazali sme tým na našu dlhodobú iniciatívu vytvárať deťom kvalitné hudobné podnety a snahu motivovať ich k premýšľaniu o hudbe, k vlastnej tvorbe, k hravosti, jednoducho snahu viesť s nimi kreatívny dialóg. Projekt Hravý kraj, ktorý podporil Bratislavský samosprávny kraj, ale napokon aj podobné realizované projekty pod taktovkou Občianskeho združenia UMENIE PRE VŠETKÝCH, nám priestor na takýto dialóg vytvára. Okrem toho vytrvalo vyzývame na diskusiu aj o ďalších témach, ktoré považujeme za nevyhnutné – o koncepcii a kvalite obsahu hudobnej výchovy na školách,  o kontinuálnom hudobnom vzdelávaní učiteľov, ako aj o vplyve hudobnej výchovy na rozvoj detí.