Array ( )
Zážitkové hudobné dielne Hravá Bratislava – Hudobná škola

Zážitkové hudobné dielne Hravá Bratislava

22. septembra 2017

Občianske združenie Umenie pre všetkých, s podporou hl. mesta SR Bratislavy, zorganizovalo v druhom polroku 2017 sériu zážitkových hudobných dielní pod názvom Hravá Bratislava. Posledná, Vianočná edícia dielní sa uskutočnila v stredu 20. decembra 2017 opäť v priestoroch hudobnej školy na ZŠ Bajkalská 20 v Ružinove.