Array ( )
KONCEPT – Hudobná škola

KONCEPT

Pedagogické zásady v Hudobných školách YAMAHA sú určované nasledujúcími faktormi:

  • inšpirácia rozvojom reči
  • otvorená metodika skupinovej výučby
  • podpora kreativity

Inšpirácia rozvojom reči

rozhodujúcim spôsobom určuje koncepciu výučby v Hudobných školách YAMAHA. Dieťa sa učí materinskú reč prirodzenou nápodobou. Vo vývoji a diferenciácii detského sluchu dochádza medzi štvrtým a šiestym rokom k obrovskému kvalitativnému posunu, ktorý má zrovnateľný význam jak pre rozvoj rečových predpokladov tak i pre hudobný rozvoj. Preto Hudobné školy YAMAHA kladú veľký dôraz na hudobný vývoj detí predškolského veku. Význam tejto životnej fáze pre ďalší rozvoj Hudobných a intelektuálnych schopností môžeme jen ťažko doceniť.

Otvorená skupinová výučba

tvorí dôležitý podiel našej vyučovacej koncepcie. Žiaci sa na hodine v prehľadných skupinách učí spoločne a súčasne jeden od druhého. Spoločné hranie hudby je dôležitou súčasťou výučby, komunikatívna vyučovací atmosféra a prostredie znižujú nátlak na výkon a stres. Výraznejšie schopnosti talentovaných žiakov obohacujú tvorivým spôsobom učebný proces.

Podpora kreativity

má pre pedagogiku Hudobných škôl YAMAHA mimoriadny význam. Pochopenie a zvládnutie pravidiel hudobného systému je predpokladom pre tvorivé hudobné činnosti a kreatívne vyjadrenie vlastných Hudobných myšlienok.

Špeciálne vyškolení hudobní pedagógovia dávajú žiakom dostatočný priestor pre ich priania a podnety. Obsah vyučovania doplňujú improvizácie, aranžovanie a ďalšie kreatívne techniky. To všetko prebieha za predpokladu rešpektovania špecifík rôznych hudobných štýlov a žánrov. Samozrejmosťou je využívanie moderného učebného software, ktoré predstavujú diskety či CD s doprovodnými a multimediálnymi programami. Tento moderní učební software napomáhá žiakom zvládnuť nácvik nových zručností hravou formou.