KONTAKT

Občianske združenie Umenie pre všetkých / Hudobná škola Yamaha

Sídlo : Šafárikova 61, 903 01 Senec

IČO : 30869226

Email : info@hudobnaskola.sk

Telefón : 0911 11 12 30

Učebne hudobnej školy :

Zádkladná škola Bajkalská 20, Bratislava

Základná škola Dudova 2, Bratislava

Základná škola P. Marcelyho, Drieňova 16, Bratislava

Súkromná základná škola Besst, Limbova 2, Trnava