Potvrdenie prihlášky

Tymto potvrdzujem zavaznu prihlasku