Pre Vaše pohodlie vyplňte túto elektronickú prihlášku.

My Vás budeme následne kontaktovať a informovať o presných termínoch a priestoroch výučby jednotlivých programov našej hudobnej školy.

Meno žiaka

Priezvisko žiaka

Mesiac a rok narodenia žiaka

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Telefón/mobil

E-mail

Program

Poznámka