Array ( )
INŠTRUMENTÁLNE HUDOBNÉ PROGRAMY – Hudobná škola

INŠTRUMENTÁLNE HUDOBNÉ PROGRAMY

Výučba inštrumentálnych programov prebieha v prehľadných skupinách. Účastníci sa spoločne učia repertoár najrôznejších hudobných štýlov.

Okrem zvládnutia samotnej techniky hry na nástroj a rozvoja hudobného sluchu, je kladený dôraz na inštrumentálnu súhru a improvizáciu.

Pri vyučovaní sa používajú okrem učebníc i CD so sprievodmi ku skladbám, ktoré podporujú hravú formu učenia a slúžia ako motivácia pre domáce opakovanie.

Ďalšie informácie o inštrumentálnych hudobných programoch:

Zobcová flauta – pre deti od 6 rokov, mládež a dospelých

Akustická gitara – pre deti od 8 rokov, mládež a dospelých

Fun Key Kids – výučba na klávesové nástroje pre deti od 6 do 8 rokov

Fun Key – výučba keyboardu pre deti od 8 rokov, mládež a dospelých