Array ( )
ZOBCOVÁ FLAUTA – Hudobná škola

ZOBCOVÁ FLAUTA

Skupinová výučba zobcových fláut v hudobných školách Yamaha prináša nevšedný zážitok: po prvýkrát v histórii postupuje vyučovanie na sopránovú (C) a altovú (F) flautu spoločne.

Učebné texty obsahujú klasické a populárne skladby sólového aj orchestrálneho charakteru a žiaci sa tak stretávajú s hudbou rôznych žánrov a štýlov. Pri výučbe sa zvláštny dôraz kladie na rozvoj improvizácie a využívanie inštrumentálnych a dychových cvičení.

Nahrávky sprievodov skladieb na CD zvýši motiváciu aj radosť z hry.

Súhrnné informácie:

Odporúčaný vek:

od 6 rokov, dospelí bez obmedzenia

Počet v skupine:

5-8 žiakov

Vyučovacia doba:

jedna lekcia (45 minút) týždenne

Obsah učiva:

rozvoj inštrumentálnej a dychovej techniky súčasne na sopránovej a altovej flaute, improvizácie, hra sólových skladieb so sprievodom, duá, triá a orchestrálne skladby z vážnej a populárnej hudby

Doba vzdelávania:

4 roky

Učebný materiál:

publikácia “Zobcová flauta” so sprievodným CD a “Songbook”