Array ( )
PRVÉ KRÔČIKY K HUDBE – Hudobná škola

PRVÉ KRÔČIKY K HUDBE

Vývoj dieťaťa neprebieha rovnomerne. Existujú tzv. “časové okná” (“windows of oportunity”). Sú to obdobia detského života, kedy je vývoj v určitých oblastiach najľahší. Najvýznamnejšie časové okná sú v ranom veku dieťaťa, preto je dôležité začať formovať jeho vývoj už od 4. mesiaca.

Deti, ktoré sú odmalička hudobne rozvíjané, dosahujú preukázateľne lepšie výsledky v neskoršom procese učenia.Navyše hudba výrazne prispieva k rozvoju osobnosti a tvorbe tímového ducha. Na rozdiel od športu, kde ide vždy o súťaženie (vyššie, ďalej, rýchlejšie), sú v hudobnej oblasti rozvíjané schopnosti počúvanie, ohľaduplnosť a empatia.

Súhrnné informácie:

Odporúčaný vek:

od 18 mesiacov do 4 rokov

Počet v skupine:

8-12 v sprievode rodiča či starého rodiča

Vyučovacia doba:

jedna lekcia (45 minút) týždenne

Obsah učiva:

tematické piesne, rytmické hry, elementárna hra na hudobné nástroje, pohybové hry spojené s počúvaním hudby, výtvarné a pracovné činnosti

Učebný materiál:

leporelá vrátanie sprievodných CD