Hudobná škola YAMAHA – OZ Umenie pre všetkých pre školský rok 2018/2019

Program Školné za rok Školné za 1/2 rok, splatné v septembri a v januári Skúšobné 4 hodiny *
Akustická gitara 256 € 128 €
Akustická gitara - Kniha + CD 20 €
Basgitara 384 € 192 €
Basgitara - Kniha + MIDI 20 €
Bicie 384 € 192 € 60 €
Bicie - Kniha+CD 20 €
Elektrická gitara 288 € 144 €
Elektrická gitara - MIDI 20 €
Keyboard 288 € 144 €
Keyboard - Kniha+CD 20 €
Populárny spev 256 € 128 € 40 €
Prvé krôčiky v hudbe 240 € 120 € 37.5 €
Prvé krôčiky v hudbe - Kniha + CD 20 €
Robík 240 € 120 € 37.5 €
Robík - Kniha + CD 20 €
Rytmické krôčky 240 € 120 € 37.5 €
Rytmické krôčky - Kniha + CD 20 €
Zobcová flauta 256 € 128 €
Zobcová flauta - Kniha + CD 20 €
Zápisné 9 €

* Pri predškolských programoch Robik, Prvé krôčiky k hudbe a Rytmické krôčiky poskytujeme SKÚŠOBNÚ lehotu na 4 vyučovacie hodiny, počas ktorej sa dieťa i rodič zoznámia s programom, učiteľom, prostredím. Po uplynutí tejto doby sa dieťa prihlasuje a hradí školné minimálne do konca polroku.

Zápisné platí nový žiak pri prvej prihláške do HŠ Yamaha. Pokračujúci študenti zápisné neplatia.

Náhradné hodiny v prípade neprítomnosti žiaka sa neposkytujú.

Povinnou súčasťou vyúčby sú notové materiály (deti v predškolských programoch po skúšobnej lehote).  Školský rok má 32 vyučovacích hodín.

Škola môže v prípade záujmu pomôcť zabezpečiť žiakovi primeraný a kvalitný hudobný nástroj.