Hudobná škola YAMAHA – OZ Umenie pre všetkých pre školský rok 2022/2023

Program Školné za rok Školné za 1/2 rok, splatné v septembri a v januári Skúšobné 4 hodiny *
Akustická gitara 352 € 176 €
Akustická gitara - Kniha + CD 20 €
Basgitara 448 € 224 €
Basgitara - Kniha + MIDI 20 €
Bicie 480 € 240 €
Bicie - Kniha+CD 20 €
Elektrická gitara 416 € 208 €
Elektrická gitara - MIDI 20 €
Keyboard 416 € 208 €
Keyboard - Kniha+CD 20 €
Populárny spev 384 € 192 €
Prvé krôčiky v hudbe 304 € 152 € 47.5 €
Prvé krôčiky v hudbe - Kniha + CD 20 €
Robík 304 € 152 € 47.5 €
Robík - Kniha + CD 20 €
Rytmické krôčky 304 € 152 € 47.5 €
Rytmické krôčky - Kniha + CD 20 €
Zobcová flauta 320 € 160 €
Zobcová flauta - Kniha + CD 20 €
Zápisné 9 €

* Pri predškolských programoch Robik, Prvé krôčiky k hudbe a Rytmické krôčiky poskytujeme SKÚŠOBNÚ lehotu na 4 vyučovacie hodiny, počas ktorej sa dieťa i rodič zoznámia s programom, učiteľom, prostredím. Po uplynutí tejto doby sa dieťa prihlasuje a hradí školné minimálne do konca polroku.

Zápisné platí len nový žiak. Pokračujúci študenti zápisné neplatia. Povinnou súčasťou vyúčby sú notové materiály (deti v predškolských programoch po skúšobnej lehote).  Cena materiálov, ani zápisné  nie je zahrnuté  v školnom.

Školský rok má 32 vyučovacích hodín. V prípade neuskutočnenia hodiny z dôvodov na strane učiteľa sa hodina nahrádza. Ak sa žiak nedostaví na hodinu (prezenčne alebo v prípade prechodu na online vyučovanie), nemá nárok na náhradu.