Prípravy na nový školský rok pomaly začínajú ...

Slider

Najnovšie články

<a href='https://www.hudobnaskola.sk/prihlaska-a-vyucovanie/' title='Prihláška a vyučovanie.'>Prihláška a vyučovanie.</a>

Ďakujeme vám za veľký záujem o našu školu. Denne nám prichádzajú prihlášky a my robíme všetko pre to, aby sme všetkých zaradili. Ak máte záujem, chodiť k nám do Hudobnej školy, prosím, pošlite prihlášku čo najskôr. 

Učiť začíname v týždni od 17.9. 

Tešíme sa na spoločné hranie.

Prihláška - https://www.hudobnaskola.sk/prihlaska2/

<a href='https://www.hudobnaskola.sk/ukazkova-hodina-rytmickych-krockov-v-petrzalke/' title='Ukážková hodina Rytmických krôčkov v Petržalke.'>Ukážková hodina Rytmických krôčkov v Petržalke.</a>

RYTMICKÉ KRÔČKY sú program pre deti vo veku 4 - 6 rokov. V pondelok 10.9. o 17:00 bude v Petržalke na ZŠ Dudova 2 ukážková hodina. Srdečne Vás pozývame, pošlite aj svojich známich. Kapacita je obmedzená, treba sa ale prihlásiť emailom na info@hudobnaskola.sk

<a href='https://www.hudobnaskola.sk/ukazkove-hodiny/' title='Ukážkové hodiny'>Ukážkové hodiny</a>

PRVÉ KRÔČIKY K HUDBE
(pre 1,5 – 4 ročné deti)
Obľúbený program učí deti vnímať hudbu ako prirodzenú súčasť svojho života a zároveň ich, za aktívnej účasti rodiča, zvyká na pobyt v škôlke. Hodina sa skladá z piesní, sluchových ukážok, rytmických a hudobno-pohybových hier, počúvania skladieb, hier na rytmické hudobné nástroje a doplnkových výtvarných a pracovných činností. V programe sa používajú zaujímavé učebné materiály a progresívne pomôcky – spevník/leporelo, pesničkové CD a rôzne hudobné nástroje.

(viac…)
<a href='https://www.hudobnaskola.sk/prihlasky-do-kurzov-v-novom-skolskom-roku/' title='Prihlášky do kurzov v novom školskom roku.'>Prihlášky do kurzov v novom školskom roku.</a>

Školský začíname v týždni po 10.9. ukážkovými hodinami Prvých krôčkov a Rytmických krôčkov. Termíny ukážkových hodín zverejníme posledný augustový týždeň, na ukážkové hodiny sa treba prihlásiť, nakoľko je kapacita obmedzená. Ak sa prvé termíny naplnia a bude dosť záujemcov, urobíme ďalšiu sériu.

<a href='https://www.hudobnaskola.sk/hrava-bratislava-na-kniznych-hodoch/' title='Hravá Bratislava v pohybe na Knižných hodoch'>Hravá Bratislava v pohybe na Knižných hodoch</a>

OZ UMENIE PRE VŠETKÝCH prišlo s hudobno-pohybovými dielňami tento krát za deťmi priamo do centra Bratislavy. Dňa 26. mája 2018 na Hviezdoslavovom námestí sme spojili dve veci, ktoré spolu výborne ladia, akustickú hudbu a kreatívny pohyb.

<a href='https://www.hudobnaskola.sk/hudobne-dielne-hrava-bratislava/' title='Zážitkové hudobné dielne Hravá Bratislava'>Zážitkové hudobné dielne Hravá Bratislava</a>

Občianske združenie Umenie pre všetkých, s podporou hl. mesta SR Bratislavy, zorganizovalo v druhom polroku 2017 sériu zážitkových hudobných dielní pod názvom Hravá Bratislava. Posledná, Vianočná edícia dielní sa uskutočnila v stredu 20. decembra 2017 opäť v priestoroch hudobnej školy na ZŠ Bajkalská 20 v Ružinove.