Array ( )
NAJČASTEJŠIE OTÁZKY – Hudobná škola

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Pripravili sme pre Vás odpovede na najčastejšie otázky od váhajúcich záujemcov o výuku v našej hudobnej škole.

  • Nie som na hudobné vzdelávanie už príliš starý?

Nie, metódy HŠ Yamaha umožňujú začať v každom veku. Nie je výnimkou, že našimi žiakmi sú seniori nad 60 rokov.

 

  • Nie je skupinová výučba brzdou vzdelávania?

Práve prepracovaný originálny systém skupinovej výučby a jeho dôsledné dodržiavanie umožňuje využitie synergických efektov (rozvoj rytmického a harmonického cítenia, improvizácie, prirodzená súťaživosť).

 

  • Syn dcéra už chodil(a) do ZUŠ, bude ho (ju) to u Vás baviť?

Je to veľmi pravdepodobné, pretože jedným z hlavných cieľov Yamahy nie je vzdelávanie výkonných umelcov či hudobných pedagógov, ale príprava praktických muzikantov s tvorivým duchom, ktorí budú mať vzťah k hudbe a budú schopní hrať pre svoje potešenie a blízkych.

 

  • Je možné sa začať učiť hrať na hudobný nástroj už v predškolskom veku?

Samozrejme áno. V systéme hudobného školstva Yamaha je práve pre tieto prípady určený program Rytmické krôčiky, ktorý optimálne rozvíja hudobné schopnosti a poznatky dieťaťa a nenásilne pripraví dieťa pre nasledujúce cielené inštrumentálne vzdelávanie. Už tu sa v elementárnej podobe zoznámi s hrou na zobcovú flautu, keyboard, popr. ďalšie nástroje.