POPULÁRNY SPEV MINI

Spieva Vaše dieťa rado?

Nemôže sa po absolvovaní predškolských programov Hudobnej školy YAMAHA rozhodnúť pre konkrétny nástroj?

Obávate sa, že nebude zvládať súčasne nástup do školy a začiatok inštrumentálnej výučby?

Potom je tu pre Vás program Populárny spev mini.

Pod vedením kvalifikovaných lektorov ponúkame možnosť osvojiť si spevácku techniku a dosiahnuť znelý, intonačne čistý prejav. Žiaci zvládnu samostatnú interpretáciu ľudových piesní a umelých piesní, ktoré poznajú z predškolských programov. Všetky piesne sú vo vhodných tóninách a v rozsahu, ktorý zodpovedá ich veku a speváckym schopnostiam.

Nahrávky sprievodov skladieb na CD umožnia efektívnejšie domáce opakovanie látky, ktorú sa naučia na lekciách.

Súhrnné informácie:

Odporúčaný vek:

od 6 rokov

Počet v skupine:

3–6 žiakov

Vyučovacia doba:

jedna lekcia (45 minút) týždenne

Obsah učiva:

rozvoj speváckej techniky, štýlová interpretácia piesní rôznych žánrov s využitím “halfplaybacku”, základy práce s mikrofónom

Doba vzdelávania:

2 roky