Array ( )
ROBÍK – Hudobná škola

ROBÍK

Program Robík je určený pre deti od 4 do 18 mesiacov. Na jeho vývoji sa podieľala celá rada fundovaných odborníkov z oblasti hudobnej pedagogiky, pediatrie a detskej neuropsychológie.

Deťom sú ponúkané najrôznejšie možnosti zapojenia do tvorivého procesu, so zreteľom k úrovni ich zmyslových a senzomotorických skúseností. Získavajú tak prvé elementárne povedomie o hudbe.

Deti na hodinách sprevádza Tuleň Robík, ktorý rastie zároveň s nimi a prežíva s nimi témy z ich života.

Súhrnné informácie:

Odporúčaný vek:

od 4 do 18 mesiacov

Počet v skupine:

8-12 detí v sprievode jedného z rodičov

Vyučovacia doba:

jedna lekcia (45 minút) týždenne

Obsah učiva:

poznávanie sveta hudby prostredníctvom senzomotorických skúseností

Učebný materiál:

leporelo pre rodičov, CD s piesňami