Array ( )
BASOVÁ GITARA – Hudobná škola

BASOVÁ GITARA

Kurz zoznamuje žiakov s najrozšírenejšími technikami hry na basgitaru. Dôraz sa kladie na zastúpenie všetkých žánrov populárnej hudby a žiaci sú pripravovaní na hru v najrôznejších hudobných telesách.

Frekventanti kurzu sa okrem interpretácie notových partitúr učia štruktúru akordov, sú vedení k samostatnému zvládnutiu basovej linky pre nové nezapísané skladby alebo príležitostné jamy a improvizácie.

 

Súhrnné informácie:

Odporúčaný vek:

od 10 rokov, dospelí bez obmedzenia

Počet v skupine:

3–4 žiaci

Vyučovacia doba:

jedna lekcia (55 minút) týždenne

Obsah učiva:

zvládnutie basovej linky a rôznych techník hry pravej ruky, improvizácie

Doba vzdelávania:

3 roky

Učebný materiál:

publikácia “Bass guitar” so sprievodným CD